Podmienky prenájmu

Limity:

 • Denný limit je 600 najazdených kilometrov
 • Poplatok za prekročenie limitu kilometrov 0,12€ s DPH

Zľavy:

 • Predĺžený víkend (piatok 09:00 – pondelok 09:00) 150€ s DPH (limit 300 km)
 • 1 – 10 dni 60€/deň s DPH (600km/deň)
 • 10 – 25 dni 54€/deň s DPH (600km/deň)
 • Nad 25 dni cena dohodou (Limit 5 000km)

Potrebné doklady:

 • Súkromná osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz
 • Fyzická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, kópia živnostenského listu
 • Právnická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z OR
 • Minimálny vek vodiča: 18 rokov

Cesta do zahraničia:

 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • S vozidlom je možné cestovať do všetkých krajín Európskej Únie

Informácie o prenájme:

 • Cena prenájmu je splatná vopred.
 • V cene prenájmu: diaľničná známka pre SR, CZ komplexné poistenie vozidla.
 • 1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia doby nájmu o viac ako 60 min. sa účtuje k cene prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
 • Pri prenájme vozidla je potrebné vopred zložiť kauciu vo výške 500€. Na výške kaucie sa dá vo výnimočných prípadoch dohodnúť.
 • Pri poistnej udalosti je nájomca zaviazaný uhradiť spoluúčasť za škodovú udalosť a manipulačný poplatok určený na náklady spojené s riešením poistnej udalosti.
 • Prenajímateľ nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechaný v automobile
 • Poplatok za neprimerané znečistené vozidlo je: 20€ interiér, 20€ exteriér.
 • Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 400€.
 • Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
 • Zakázané fajčiť, jesť a piť sladené nápoje (výnimkou je čistá voda alebo minerálka) v prípade nedodržania poplatok 50€
 • Exteriér možné umyť len na ručných umyvárkach (zakázane ísť do automatických umyváriek).